fbpx

Kuvar

Kuvar

Treći stepen obrazovanja
Prekvalifikacija

Kuvar se bavi pripremom svih vrsta toplih i hladnih jela u ugostiteljskim objektima, obraćajući pritom pažnju da jela osim što moraju biti jako ukusna, moraju biti  i lepo dekorisana. Kuvari su ti koji sastavljaju jelovnike, poručuju namirnice, određuju način pripremanja hrane (kuvanje, pecenje, prženje), preuzimaju namirnice, skladište je i čuvaju od kvarenja. Zavisno od veličine kuhinje i objekta u kojem rade, mogu biti raspoređeni po zadacima. Zadatak šefa kuhinje je da organizuje rad kuvara i da ih nadgleda. Kuvari u većim objektima imaju pomoćnike koji im  pripremaju namirnice i neophodno je da su uz njih, jer gosti moraju biti brzo usluženi bez obzira na obim posla koji imaju. Takodje kuvar mora da vodi računa o higijeni prostora u kojem se priprema hrana i čistoći sudova.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju na smer  kuvar. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,   rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Hemija
 • Geografija
 • Zdravstvena kultura
 • Osnove turizma i ugostiteljstva
 • Kuvarstvo
 • Ishrana
 • Profesionalna praksa
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Kuvarstvo
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Turistička geografija
 • Profesionalna praksa
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Sociologija sa pravima građana
 • Kuvarstvo
 • Nacionalne kuhinje
 • Osnove usluživanja
 • Preduzetništvo
 • Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI UGOSTITELJSKE ŠKOLE:

Konobar
Kuvar
Kulinarski tehničar
Konobar – specijalista
Kuvar – specijalista
1
2
3
4
5
Slider