fbpx

Vozač motornog vozila – specijalista

Vozač motornog vozila – specijalista

Peti stepen obrazovanja
Specijalizacija

Nakon završene srednje škole, kandidatima se pruža mogućnost da se upišu na peti stepen obrazovanja za vozača motornog vozila – specijalistu u trajanju od jedne školske godine. Uslovi da bi se kandidat upisao na specijalizaciju je da je završio za vozača motornih vozila ili za tehničara drumskog saobraćaja. Vozač motornih vozila-specijalista, nakon završene specijalizacije upravlja sanitarnim, vatrogasnim, ambulantnim i drugim specijalnim vrstama vozila i vrši preglede specijalnih vrsta tereta.

Potrebni uslovi:

  • Završen III (vozač motornih vozila) ili IV stepen obrazovanja (tehničar drumskog saobraćaja)
  • Najmanje 21 godina starosti
  • Posedovanje vozačke dozvole najmanje tri godine
  • Najmanje dve godine radnog iskustva u struci

Kandidati koji su završili druge obrazovne profile a to nisu Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja moraju prvo da se prekvalifikuju u navedene smerove da bi stekli pravo da upišu specijalizaciju.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su završile osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu) ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju na smer  iz oblasti saobraćaja, nakon čega mogu da završe specijalizaciju za vozača motornog vozila- specijalistu u trajanju od jedne školske godine. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,   rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

Engleski jezik

Drumski saobraćaj i transport

Bezbednost saobraćaja

Organizacija prevoza

Motorna vozila

Specijalistička teorija

Praktična nastava

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

Vozačka dozvola (fotokopija i original na uvid)

Potvrda o radnom iskustvu

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI SAOBRAĆAJNE ŠKOLE:

Vozač motornih vozila
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar PTT saobraćaja
Nautički tehničar
Instruktor vožnje
Vozač motornog vozila – specijalista
1
2
3
4
5
6
Slider