fbpx

Tehničar PTT saobraćaja

Tehničar PTT saobraćaja

Četvrti stepen obrazovanja
Prekvalifikacija, dokvalifikacija

Tehničar PTT saobraćaja – Nakon završene srednje škole može da obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, tekućim, žiro i štednim računima u pošti. Vrši prodaju poštanskih markica, prijem i otpremanje telegrama, pošiljaka i paketa, rešava reklamacije, uspostavlja telefonske razgovore i vrši druge poslove telefoniste. Uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i uglavnom još jednom stranom jeziku. Koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespodencije i statistike, prikupljanje, obradu prezentovanje i čuvanje podataka,  koristi servise računarske mreže. Po završetku srednje škole učenik može upisati bilo koji državni ili privatni fakultet.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju na smer  tehničar PTT saobraćaja. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Poštanska mreža
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Osnovi saobraćajne psihologije
 • Poslovna informatika
 • Finansijsko poslovanje
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poštanske usluge
 • Poslovna informatika
 • Finansijsko poslovanje
 • Računovodstvo
 • Telekomuunikacione usluge
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Poštanske usluge
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo
 • Poštanska tehnika i prerada pošiljaka
 • Statistika
 • Bankarsko poslovanje
 • Marketing
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI SAOBRAĆAJNE ŠKOLE:

Vozač motornih vozila
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar PTT saobraćaja
Nautički tehničar
Instruktor vožnje
Vozač motornog vozila – specijalista
1
2
3
4
5
6
Slider