fbpx

Nautički tehničar

Nautički tehničar

Četvrti stepen obrazovanja
Prekvalifikacija, dokvalifikacija

Nautički tehničar je jedan od dva najtraženija zanimanja kada je vodni saobraćaj u pitanju. Pravi izbor za ljubitelje plovidbe i mora, koji imaju ambiciju da postanu prvi oficiri na brodu i da za to budu plaćeni po svetskim standardima. Ukoliko imate ambiciju da zaplovite prekookeanskim brodovima, da proputujete ceo svet i uzivate u druženjima sa mogućnošću velike zarade, smer nautički tehničar je pravi izbor za Vas.  Nautički tehničar vodi navigaciju. Samo upravljanje brodom je slično kao na reci, imate čak opciju autopilota. Pomorac mora jednako dobro da se snalazi sa elektronskim i klasičnim pomorskim kartama kao i onih sa hidrometeorološkim, za praćenje vremenskih prilika kao i mogućih posledica. Zadužen je za organizaciju broda, siguran transport tereta, kako robe tako i putnika. Dokumentuje svaki izvršen zadatak, kao i organizaciju dnevnih zaduženja članova posade. Oni su ti koji nadziru svaku situaciju i reaguju u skladu sa propisima.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju na smer nautički tehničar. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,   rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Tehničko crtanje
 • Pomorska navigacija
 • Osnovi teorije broda
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Mehanika
 • Pomorska navigacija
 • Osnovi teorije broda
 • Osnovi elektrotehnike
 • Saobraćajna geografija
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Pomorska navigacija
 • Stabilnost i krcanje tereta
 • Pomorsko pravo
 • Meteorologija
 • Okeanografija
 • Medicina za pomorce
 • Brodska administracija
 • Poznavanje brodske mašine i uređaja
 • Brodska elektronika
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Drugi strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Pomorska navigacija
 • Stabilnost i krcanje tereta
 • Pomorsko pravo
 • Manevrisanje brodom i PISM
 • Brodska elektronika
 • Signalizacija i pomorske komunikacije
 • Sigurnost plovidbe
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje

Profesionalna praksa, STCW obuke i rad na simulatorima se realizuju u saradnji sa:

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI SAOBRAĆAJNE ŠKOLE:

Vozač motornih vozila
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar PTT saobraćaja
Nautički tehničar
Instruktor vožnje
Vozač motornog vozila – specijalista
1
2
3
4
5
6
Slider