fbpx

Instruktor vožnje

Instruktor vožnje

Peti stepen obrazovanja
Specijalizacija

Instruktor vožnje – Nakon završene srednje škole, kandidatima se pruža mogućnost da se upišu na peti stepen obrazovanja za instruktora vožnje u trajanju od jedne školske godine. Uslovi da bi se kandidat upisao na specijalizaciju je da je završio nešto od navedenog:

  • Srednje obrazovanje u području rada saobraćaj , grupa drumski saobraćaj, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, smerovi tehničar drumskog saobraćaja ili vozač motornog vozila;
  • Saobraćajni inženjer (viša saobraćajna škola drumskog smera);
  • Diplomirani saobraćajni inženjer , odsek za drumski i gradski saobraćaj i transport;
  • Studije prvog ili drugog stepena u oblasi drumskog i gradskog saobraćaja i transporta.

Osim navedenog, opšti uslovi za sve kandidate su:

  • 21 godina starosti, propisano članom 223. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ( ’’Službeni glasnik Republike Srbije”, br 41/09, 53/10, 101/11 i 55/14);
  • Dve godine radnog iskustva na poslovima u drumskom saobraćaju;
  • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, propisano članom 223. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima(’’Službeni glasnik Republike Srbije”, br 41/09, 53/10, 101/11 i 55/14);
  • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj obrazovni profil.

Nakon položenih ispita kandidat piše i brani specijalistički rad koji je opis jednog časa obuke vožnje uz pomoć i konsultacije sa predmetnim nastavnikom.  Sa  stečenim zvanjem instruktora vožnje mogućnosti za zaposlenje su  mnogo veće.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju na smer  iz oblasti saobraćaja, nakon čega mogu da završe specijalizaciju za instruktora vožnje u trajanju od jedne školske godine. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,   rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

Bezbednost drumskog saobraćaja

Vozila

Propisi o bezbednosti drumskog saobraćaja

Metodika i teorija obuke vožnje

Praktična nastava

Psihologija i etika učesnika u saobraćaju

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

Vozačka dozvola (fotokopija i original na uvid)

Lekarsko uverenje (u skladu sa kategorijom za koju kandidat polaže)

Potvrda o radnom iskustvu

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI SAOBRAĆAJNE ŠKOLE:

Vozač motornih vozila
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar PTT saobraćaja
Nautički tehničar
Instruktor vožnje
Vozač motornog vozila – specijalista
1
2
3
4
5
6
Slider