fbpx

Bravar – zavarivač

Bravar – zavarivač

Treći stepen obrazovanja
Prekvalifikacija

Bravar zavarivač – Posao im je da  spajaju metalne delove postupkom zagrevanja. Na visokim temperaturama metal se topi, pri čemu se njegovi delovi spajaju u kompaktnu celinu. Postoje dve osnovne specijalnosti za zavarivače: gasni i elektro zavarivač. Na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije zavarivač priprema, obavlja i kontroliše zavarivanje. Koriste posebne aparate za elektro ili gasno zavarivanje. Rad se obavlja na otvorenom ali i u fabričkim halama i radionicama.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,  pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju na smer  bravar-zavarivač. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Tehničko crtanje
 • Mašinski materijali
 • Tehnička mehanika
 • Tehnologija bravarskih radova
 • Osnove bravarskih radova
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Mašinski elementi
 • Tehnička fizika
 • Tehnologija metalnih konstrukcija i procesne opreme
 • Metalne konstrukcije i procesna oprema
 • Alati, pribori i merenja
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Sociologija sa pravima građana
 • Likovna kultura
 • Tehnologija zavarenih konstrukcija
 • Zavarene konstrukcije
 • Preduzetništvo
 • Reparatura mašinskih delova
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI MAŠINSKE ŠKOLE:

Mašinbravar
Autolimar
Bravar – zavarivač
Automehaničar
Instalater
Limar
Brodomašinski tehničar
Mašinski tehničar
Bravar – specijalista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slider