fbpx

Automehaničar

Automehaničar

Treći stepen obrazovanja
Prekvalifikacija

Automehaničar – Bavi se kontrolom rada automobila i kamiona, pronalazi uzrok kvara i vrši popravku. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogao dobro obavljati, neophodno je da poznaje delove i princip rada motora, kao i toplotne i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom proverava, podmazuje i prilagođava delove motora, kako bi sprečio mogući nastanak kvarova. Rutinski pregleda svećice, mehanizme kočenja, podsistem za paljenje, nivo ulja u motoru, podešava signalnu opremu auta, ispituje položaj motora, pritisak, temperaturu, električne i vozne karakteristike. U radu se služi ručnim alatima, električnim mernim instrumentima, dizalicama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Može biti specijalizovan za rad na jednoj vrsti vozila ili da vrši popravku i servis svih vrsta.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,  pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju na smer  automehaničar. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Hemija i mašinski materijali
 • Tehnička fizika
 • Tehničko crtanje
 • Mehanika
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Likovna kultura
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Osnove elektrotehnike
 • Mašinski elementi
 • Tehnologija obrade
 • Tehnologija obrazovnog profila
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Mašinski elementi
 • Organizacija rada
 • Tehnologija obrazovnog profila
 • Praktična nastava
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI MAŠINSKE ŠKOLE:

Mašinbravar
Autolimar
Bravar – zavarivač
Automehaničar
Instalater
Limar
Brodomašinski tehničar
Mašinski tehničar
Bravar – specijalista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slider