fbpx

Armirač – betonirac

Armirač – betonirac

Treći stepen obrazovanja
Prekvalifikacija

Armirač – betonirac pretežno radi na građevini, u oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Posao se sastoji od ugradnje armature u elemente i konstrukcije od betona. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, ograde, stubove, stepenice  i druge konstrukcije, kako bi beton bio čvrst, ali istovremeno i elastičan. Kada se postave, armature se „zalivaju“ smesom za beton, te je posao armirača blizak zanimanju betonirca. Da bi armirač znao na koji način i gde treba da postavi armature, neophodno je da ima uvid u projekat konstrukcije na kojoj radi. Ovaj posao zahteva da radnik bude fizički spreman za rad na otvorenom u svim vremenskim prilikama.
U toku trogodišnjeg školovanja za armirača- betonirca susrešćete se sa mnogim stručnim predmetima koje je neophodno znati ukoliko želite da se bavite ovim poslom a koji su predviđeni planom i programom.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,  pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju na smer  armirač- betonirac. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  a rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizika
 • Hemija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Nacrtna geometrija
 • Tehničko crtanje sa čitanjem planova
 • Građevinski materijali
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Geografija
 • Likovna kultura
 • Nacrtna geometrija
 • Građevinske konstrukcije
 • Statika
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Građevinske konstrukcije
 • Organizacija građenja
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI GRAĐEVINSKE ŠKOLE:

Zidar – Fasader
Rukovalac građevinskom mehanizacijom
Armirač – betonirac
Građevinski tehničar za visokogradnju
1
2
3
4
Slider