fbpx

Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara

Četvrti stepen obrazovanja
Prekvalifikacija, dokvalifikacija

Elektrotehničar računara servisira i održava računare i računarske sisteme i opremu, sklapa i rasklapa računar, proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova (matične ploče, procesora, memorije, grafičke kartice, hard diska i dr).  Elektrotehničar računara osim rada na hardveru instalira operativne sisteme, antivirusne programe, instalira i podešava različite aplikativne programe, podešava internet, umrežava računare i sl. Poznaje programske jezike, koristi merne instrumente i alate. Posao uglavnom obavlja sedeći. Može raditi u servisima i preduzećima na poslovima servisera, lica zaduženog za održavanje računarskih mreža i sl. Postoji mogućnost nastavka školovanja na fakultetima tehničke,  elektrotehničke i računarske struke.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu, srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu), ili započeli školovanje pa prekinuli,   pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju  na smer  elektrotehničar računara. Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Osnove elektrotehnike
 • Računarska grafika i multimedija
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Osnove elektrotehnike
 • Elektrotehnički materijali
 • Primena računara u elektrotehnici
 • Električna merenja
 • Elektronika 1
 • Programiranje
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Merenja u elektronici
 • Elektronika 2
 • Digitalna elektronika
 • Programiranje
 • Računari
 • Elektroenergetika
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Programiranje
 • Računari
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE:

Elektroinstalater
Elektrotehničar energetike
Elektrotehničar računara
1
2
3
Slider