fbpx

Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

Četvrti stepen obrazovanja
Prekvalifikacija, dokvalifikacija

Ekonomski tehničar je obrazovni profil četvrtog stepena, perspektivan i uvek aktuelan. Nakon završenog ovog  smera učenik može obavljati knjigovodstvene,  komercijalne,  finansijske poslove kao i poslove vezane za oblast marketinga i istraživanja tržišta. Vođenje blagajničkog poslovanja, popunjavanje knjigovodstvenih dokumenata, sastavljanje izveštaja o poslovanju takođe je sastavni deo posla ekonomskog  tehničara.  Po potrebi oni obavljaju gotovinski i bezgotovinski platni promet.
Puno je mogućnosti što se zaposlenja tiče  u raznim kompanijama,  bankama, investicionim fondovima, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, kao i u osnivanju sopstvenog preduzeća ako za to postoji  potreba i mogućnost. Po planu i programu školovanja, izučavaju se opšti predmeti,  predmeti usko vezani za struku i dva jezika.

Srednja škola Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za osobe koje su  završile  osnovnu školu ili  srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu),  pa zbog posla kojim se bave žele da se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju  na smer ekonomski tehničar.  Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju, predmeti su propisani nastavnim planom i programom,  rad škole je odobren  akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva a diploma priznata u zemljama Evropske Unije.

PLAN I PROGRAM

 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Ekologija
 • Hemija
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Komercijalno poznavanje robe
 • Ekonomska geografija
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Računovodstvo
 • Statistika
 • Ustavno i privredno pravo
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Poslovna informatika
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Računovodstvo
 • Statistika
 • Ustavno i privredno pravo
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Marketing
 • Poslovna informatika
 • Građansko vaspitanje

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)

Svedočanstva o završenim razredima i diploma srednje škole (original ili
overena fotokopija)

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

Lična karta (fotokopija i original na uvid)

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

PROFILI EKONOMSKE ŠKOLE:

Ekonomski tehničar
Tehničar obezbeđenja
1
2
Slider