fbpx

VANREDNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

SREDNJE ŠKOLE

Srednja škola i gimnazija Arhimed u saradnji sa drugim obrazovnim institucijama pored redovnog, poseduje i vanredno školovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Vanredno školovanje u Srednjoj  školi i gimnaziji Arhimed završavaju zaposleni ljudi  bez odgovarajuće škole (lica sa osnovnom školom, sa jednim ili više završenih razreda neke druge srednje škole, sa završenom nekom drugom srednjom školom, sa završenom devetim i desetim razredom i sl.). Važno je istaći da ovaj vid školovanja u srednjoj školi i gimnaziji Arhimed  ne podrazumeva “sedenje u klupi” i prisustvovanje nastavi nego je prilagođeno potrebama zaposlenih osoba, dakle, nema odsustva sa posla.

Namenjeno je kandidatima starijim od 17 godina koji:

 • su završili samo osnovnu školu,
 • su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svedočanstvima o završenom razredu

Već deset godina stvaramo uspešne ljude

70% učenika upisano je na osnovu vaše preporuke

PREKVALIFIKACIJA

Namenjena je kandidatima koji imaju navršenih 17 godina života i koji su završili srednju školu istog stepena (prekvalifikacija sa trećeg na treći stepen, odnosno sa četvrtog na četvrti stepen).

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima
 • Overena fotokopija diplome
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Overena fotokopija lične karte
 • Overena fotokopija vozačke dozvole (odnosi se na sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje)

DOKVALIFIKACIJA

Namenjena je sledećim kandidatima:

 • Koji imaju navršenih 17 godina života,
 • Koji su stekli treći stepen obrazovanja, a žele da steknu četvrti stepen obrazovanja.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima;
 • Overena fotokopija diplome;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • Overena fotokopija lične karte;
 • Overena fotokopija vozačke dozvole (odnosi se na sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje).

Prilikom upisa učenika na vanredno školovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, stručna komisija utvrđuje dopunske ispite (razliku predmeta) koje učenik treba da polaže i to na osnovu upoređivanja nastavnih planova.

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28

UPIS

VANREDNO
ŠKOLOVANJE

064 152 74 28