fbpx

Svetski dan mentalnog zdravlja 2021

Svetski dan mentalnog zdravlja 2021

Briga o mentalnom zdravlju za sve: neka to postane stvarnost

Pandemija COVID-19 imala je veliki uticaj na mentalno zdravlje ljudi. Ovom temom bavili su se učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed na časovima na kojima su razgovarali sa psihologom i pedagogom škole.

Neke grupe, uključujući zdravstvene i druge radnike na prvoj liniji, učenike, ljude koji žive sami i one sa već postojećim mentalnim oboljenjima, bili su posebno pogođeni. I rad ustanova za mentalne, neurološke i specijalne bolice za bolesti zavisnosti značajno su poremećene.

Sкоrо miliјаrdu ljudi živi sа nекim mеntаlnim pоrеmеćајеm, tri miliоnа ljudi umrе svаке gоdinе оd pоslеdicа zlоupоtrеbе аlкоhоlа, dок nа svакih 40 sекundi јеdnа оsоbа izvrši sаmоubistvо.

Ipak, ima razloga za optimizam. Tokom Svetske zdravstvene skupštine u maju 2021, vlade iz celog sveta prepoznale su potrebu da se poveća kvalitet usluga mentalnog zdravlja na svim nivoima. Neke zemlje su pronašle nove načine pružanja zaštite mentalnog zdravlja svom stanovništvu.

Učenicima Srednje škole i gimnazije Arhimed izneti su podaci  Svetske zdravstvene organizacije, koja će tokom ovogodišnje kampanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, pokazati napore uložene u nekim od ovih zemalja i ohrabriti sve da istaknu pozitivne priče i deo svojih aktivnosti, kao inspiraciju drugima.

Savez psihoterapeuta Srbije je tokom 2020. i 2021. Pokrenuo volonterski projekat psihoterapijske podrške građanima tokom pandemije. Preko 300 volontera je davalo podršku građanima svakodnevno tokom krize. Otkako je projekat pokrenut 24. marta 2020, za pomoć se javilo oko 3.000 građana koji su u razgovor sa terapeutom stupali putem telefonske linije ministarstva, spiska dostupnih volontera na sajtu Saveza ili putem aplikacije podrskapsihoterapeuta.com.

Psiholog i pedagog Srednje škole i gimnazije Arhimed skrenuli su pažnju učenicima da je ovaj projekat još jedan pokazatelj da se građani sve više otvaraju za psihoterapiju i prepoznaju njene benefite. Pomenuti projekat je našoj zajednici učvrstio nadu u mentalno zdravije i humanije društvo u budućnosti.

U Beogradu će se 10. Oktobra, na više punktova obeležavati ovaj važan datum, između ostalih i Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević biće na Trgu Republike od 10 do 16 časova sa svojim štandom, gde će zainteresovani građani imati priliku da se informišu o temama iz oblasti mentalnog zdravlja putem psihoedukativnih brošura i kroz razgovor sa stručnjacima klinike. Takođe, građani će moći da se testiraju na najčešće mentalne poremećaje i dobiju savete o očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja.

Na kraju časa učenici Srednje škole i gimnazije su mogli da podele svoja iskustva i utiske o uticaju Covid pandemije na njihov život i život njihovih vršnjaka.