fbpx

Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Svake godine 21. maja obeležava se dan koji je posvećen poštovanju različitih kultura i zajedništvu života različitih naroda u harmoniji i miru.

Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj je međunarodni praznik koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u okviru UNESCO-a za promociju kulturne raznolikosti. Povod za obeležavanje bio je odgovor na uništavanje statue Bude Bamijan u Avganistanu 2001. godine. Drevne rezbarije u steni u avganistanskoj dolini Bamijan nekada su bile najviše statue Buda na svetu, ali su zauvek izgubljene kada su ih talibani digli u vazduh pre 20 godina.

U Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed neguje se poštovanje različitosti, koje učenici mogu prepoznati i na sopstvenom primeru, jer školu pohadjaju deca iz različitih zemalja.

Učenike podstičemo da imaju svest o kulturnoj raznolikosti i razumeju je kao zajedničku baštinu čovečanstva. Svrha obeležavanja Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj je produbljivanje razumevanja i promovisanje svesti o važnom odnosu kulture i razvoja, kao i važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture sveta i civilizacije doprinose bogatstvu čovečanstva i iz svake kulture možemo da naučimo nešto novo, a te novine obogaćuju i nas same. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštovanju, razumevanju i prihvatanju.

U okviru časova Likovne kulture u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed učenicima se postavlja pitanje: Šta je kultura? Koji je njen značaj? Učenici rado razgovaraju o načinu na koji živimo, o umetnosti, o našem sistemu vrednosti, tradiciji i upoređuju našu kulturu sa kulturama drugih naroda nalazeći sličnosti i razlike.

Lepota čovečanstva jeste u njegovoj različitosti i kako je jedan učenik rekao: Bilo bi dosadno da smo svi isti.