fbpx

Svetski dan deteta

Svetski dan deteta

S obzirom na istorijat u zvaničnim dokumentima, slobodno možemo reći da se Dan dece zvanično  obeležava čitavih 100 godina  širom sveta. Tim povodom smo odlučili i da u školi “Arhimed obeležino ovaj važan dan.

Pojam detinjstva, podrazumeva svest o tome da su deca nešto posebno i da ih ta posebnost suštinski razlikuje od odraslog čoveka. Svest o deci kao osobenim bićima, različitim od odraslih, postojala je u praistoriji. Arheolozi su našli minijaturne kuće, klikere, posude koje su, možda, kultne posude i votivni darovi, a verovatnije je da su to igračke.

Republika Turska je još davne 1920. godine zvanično proglasila Dan deteta 23. aprila državnim praznikom. Proglas Vlade i tadašnje štampe nije bio dovoljan tako da je osnivač i predsednik Republike Turske Mustafa Kemal Ataturk 1929. godine dao i zvaničnu deklaraciju na nacionalnom nivou.

Međunarodni dan deteta je prvi put proglašen u Ženevi tokom Svetske konferencije o dobrobiti dece 1925. godine. Dok je 4. novembra 1949. Međunarodna demokratska federacija žena ustanovila 1. jun kao Međunarodni dan zaštite dece od strane Međunarodne demokratske federacije žena u Moskvi. Od 1950. godine 1. jun se obeležava kao Dan deteta u mnogim komunističkim i postkomunističkim zemljama.

Dana 14. decembra 1954., zajednička rezolucija Indije i Urugvaja usvojena je na Generalnoj skupštini UN-a kako bi se sve zemlje podstakle da uvedu Univerzalni dan deteta, najpre da promovišu međusobnu razmenu i razumevanje među decom, a potom da pokrenu akciju za promovisanje ideala Povelje UN i dobrobiti dece u čitavom svetu. Ujedinjene nacije su 20. novembra 1959. usvojile Deklaraciju o pravima deteta. Stoga se Svetski dan deteta obeležava 20. novembra upravo u znak sećanja na taj događaj.

U septembru 2012. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun je predvodio inicijativu za obrazovanje dece. Cilj do 2015. godine je bio da svako dete ide u školu. Takođe, važno je da se unapredi skup veština stečenih u svim školama. Konačno, sprovođenje politike u vezi sa obrazovanjem za promovisanje mira, poštovanja i brige o životnoj sredini. Univerzalni dan deteta nije samo dan za slavljenje dece onakva kakva jesu, već i za podizanje svesti ljudi o deci širom sveta koja su doživela nasilje u oblicima zlostavljanja, eksploatacije i diskriminacije. Deca se koriste kao radnici u nekim zemljama, uvučena u oružane sukobe, žive na ulici, pate od razlika, bilo da su u pitanju religija, manjinska pitanja ili invaliditet. Deca koja osećaju posledice rata mogu da budu raseljena zbog oružanog sukoba i da pretrpe fizičku i psihičku traumu. Pod pojmom „deca i oružani sukobi“ opisana su sledeća kršenja: regrutovanje i deca vojnici, ubijanje/sakaćenje dece, otmice dece, napadi na škole/bolnice i nedozvoljavanje humanitarnog pristupa deci. Trenutno postoji oko 153 miliona dece uzrasta od 5 do 14 godina koja su prinuđena na dečiji rad. Međunarodna organizacija rada je 1999. usvojila zabranu i eliminaciju najgorih oblika dečijeg rada uključujući ropstvo, dečju prostituciju i dečju pornografiju

Odavno je već jasno da je detinjstvo najvažniji period za stvaranje strukture ličnosti svakog čoveka. Poruke koje dobijamo od roditelja ili značajnih odraslih koji brinu o nama u detinjstvu,  kasnije se manifestuju kroz naša uverenja i ponašanja u odraslom dobu. Odnos prema detinjstvu nije u svakoj eri bio isti. Samo u proteklih 100 godina koliko toga se promenilo, od odnosa roditelja, vaspitača, nastavnika, preko industijalizacije detinjstva gde su osim posebnih modnih linija, igračaka, nameštaja do prostora i aktivnosti koji su isključivo namenjeni za igru, rast i razvoj mališana.

U srednjoj školi “Arhimed” svesni smo značaja detinjstva i adolescencije i u skladu sa tim postupamo u praksi. Svako dete je podjednako važno i sa istovetnom pažnjom mu pristupamo. Agata Kristi  je jednom prilikom rekla: „Jedna od najsrećnijih stvari koja vam se može desiti u životu jeste srećno detinjstvo.“ to nikada ne treba izgubiti iz vida bez obzira u kojoj nste ulozi, roditelja ili praktičara. Prihvatiti dete upravo onako kakvo ono jeste sa svim najtananijim razlikama jeste najbolji životni dar koji mu možemo podariti. Verujte u decu, u njihove snage, ona to zaslužuju samim svojiom postojanjem, budite nežni, jer upravo ono što posejemo to ćemo požnjeti.