fbpx

Svetski dan bez duvanskog dima

Svetski dan bez duvanskog dima se obeležava 31. Maja svake godine. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o štetnosti duvanskih proizvoda, prevashodno cigareta i duvana.

Učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed povodom ovog dana imaju svake školske godine određene aktivnosti u cilju prevencije, kako bi sami razmislili o štetnosti cigareta, pre nego posegnu za njenom konzumacijom.

Naša zemlja je po učestalosti korišćenja duvanskih proizvoda u samom vrhu u Evropi. Nažalost, duvanski proizvodi, kao i duvanski dim, utiču loše ne samo na osobe koje ih konzumiraju, već i na osobe u njihovoj neposrednoj okolini. Konzumiranje duvanskih proizvoda predstavlja vodeći uzrok nastanka hroničnih bolesti u celom svetu, a naročito u nerazvijenim zemljama.

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije, duvanski proizvodi ubiju i do polovinu ukupnih konzumenata. Na godišnjem nivou, skoro šest miliona ljudi umre od direktnih posledica upotrebe duvanskih proizvoda, a skoro milion nepušača umre usled indirektne izloženosti duvanskom dimu.

Nažalost, i pored svih upozorenja, korišćenje duvanskih proizvoda i dalje ostaje neiskorenjena u svetu, ali i kod nas.

Edukacija najmlađih o zdravstvenim rizicima i opasnostima koje ova štetna navika izaziva je od izuzetne važnosti. Zbog toga u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed učenici imaju predavanja, učestvuju u radionicama posvećenim štetnosti duvana, izrađuju panoe i plakate pružajući poruku pušačima a prestanu sa ovom lošom navikom, a mladima da izbegnu iskušenje i zapale prvu cigaretu.