fbpx

Strani jezici u Arhimedu

Nemački jezik

Srednja škola i gimnazija Arhimed se sa ponosom može nazvati multijezičkom i multikulturalnom školom sa razlogom. Osim učenika koji dolaze ne samo iz Srbije, već iz celog sveta, kod nas se i uči nekoliko svetskih jezika i održavaju različite manifestacije sa tematikom jezika i kulture drugih zemalja.

Učenje stranih jezika u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed pored propisanog plana i programa, igra i ključnu ulogu kod dece, koja ima za cilj, između ostalog, i upoznavanje drugih zemalja i različitih kultura, kao i samog jezika i književnosti.

Evropa je bogata jezicima: samo u Evropskoj uniji se koriste 23 službena jezika, a tu je i 60 regionalnih jezika i jezika manjina, kao i jezici kojima govore građani iz drugih evropskih zemalja i sa drugih kontinenata. Kako bi skrenuli pažnju na jezičko bogatstvo Evrope, Evropska Unija i Savet Evrope su 2001. godine 26. septembar proglasili Evropskim danom jezika i tim povodom se u čitavoj Evropi organizuju brojne aktivnosti: izložbe, dečiji programi, muzičke igre, jezički kursevi, radio i televizijske emisije i konferencije,čiji je cilj da se na njima slavi jezička raznolikost i pobudi veće interesovanje za učenje stranih jezika.

Ovog puta ćemo se bazirati na nemačkom jeziku i reći nešto više o njemu.

Među mnoštvom jezika u Evropi nemački jezik zauzima 2. mesto posle engleskog. Kao maternji jezik, ali i kao službeni,  koristi ga najveći broj govornika u Evropi, čak 93 miliona – Nemačka, Austrija, Lihtenštajn, Švajcarska i Luksemburg, kao i Južni Tirol u Italiji i Istočna Belgija. Isto tako, 2 miliona Nemaca u Danskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Rusiji koriste ovaj jezik kao maternji. Kao strani jezik u Zapadnoj Evropi zauzima treće mesto, iza engleskog i francuskog, dok je u Istočnoj Evropi drugi najčešći jezik koji se uči u školama, odmah iza engleskog. U pojedinim zemljama Evrope, kao što su Slovenija, Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska, čak od 50 – 70% stanovnika koristi ovaj jezik.

Postoji stara predrasuda da je nemački jezik izuzetno težak za učenje. Poznat je tekst čuvenog američkog pisca Marka Tvena, „The Awful German Language“ (1880), kojem se nije dopala primedba čuvara Hajdelberškog zamka da je njegov nemački veoma „redak“, čak „unikatan“ i da bi želeo da ga doda svom muzeju. Stoga je Tven na humorističko-satiričan način opisao svoje teškoće sa učenjem ovog jezika, jer, naravno – jezik je kriv.

Danas se slika o nemačkom jeziku postepeno menja. Postao je jezik koji povezuje ljude različitih kultura, iz raznih delova sveta, a postao je i jezik ideja (Deutsch – Sprache der Ideen). Učenje nemačkog jezika može da bude ne samo veoma zanimljivo i zabavno, već je i korisno, jer otvara niz mogućnosti: upoznavanje i komunikaciju sa velikim brojem građana EU, studiranje u Nemačkoj, koja nudi brojne stipendije, ali s druge strane i veću konkurentnost na tržištu rada i bolje mogućnosti zapošljavanja nakon završetka školovanja u zemljama nemačkog govornog područja, ali i u njihovim firmama i fondacijama širom Evrope i sveta.

                                                                                                                                         Marko Cvetković

nastavnik nemačkog jezika i književnosti