fbpx

Reč direktora: Prednosti onlajn nastave

Prednosti onlajn nastave

Prošla kalendarska godina unela je mnoge promene u način na koji funkcionišu obrazovne ustanove, naročito na način funkcionsanja procesa prenosa znanja. Pošto je previše komentara sa negativnim odnosom prema onlajn nastavi, hajde da istu temu sagledamo sa pozitivnim stavom i da utvrdimo koje su dobre strane ovakvog modela.

Jako je važno napraviti razliku između digitalne pismenosti i korišćenja modernih tehnolških uređaja isključivo u svrhu zabave.

Prema sopstvenom priznanju, učenici su uglavnom koristili pomenute uređaje za zabavu i socijalni kontakt. Sada, evolucijom obrazovnog sistema, učenici sami uočavaju da je digitalna pismenost od esencijalne važnosti za dalje nadograđivanje njihove ličnosti i karijere. Tako se sada najpoznatiji web-sajt za video materijal koristi kao nepresušan izvor dodatnih informacija za one koji žele više da znaju, a “chat-sobe” su se pretvorile u prave digitalne učionice u kojima se odvija važan proces vršnjačkog učenja. To je omogućilo jednu zdravu nadgradnju digitalnih kompetencija đaka. Iz tog razloga, slobodno možemo reći da su sadašnji osnovci i srednjoškolci napredniji u usvajanju novih veština, jer su mnogo više digitalno pismeni nego što je to bio slučaj pre onlajn nastave. Učenici uviđaju da jednako kvalitetno možemo komunicirati i korišćenjem video kamere, što će im u životu omogućiti da, na primer, onlajn poslovne sastanke ili konferencijske pozive obavljaju mnogo učinkovitije. Nastavnici, sa druge strane, lakše implementiraju nastavne sadržaje poput animacija i 3D modela jednostavnim prosleđivanjem web-linka učeniku, jer je ponekad, zbog nedostatka opreme, ovakav način ostvarivanja ishoda otežan kada su učenici u školi. Samim đacima je proces usvajanja gradiva na ovaj način mnogo zanimljiviji.

Važna prednost onlajn nastave je i činjenica da učenici sada mogu da da pogledaju video lekciju u doba dana kada imaju najveću koncentraciju, što umnogome doprinosi brzini usvajanja gradiva i povećava količinu usvojenog znanja. Takođe, isti čas mogu pogledati nebrojeno puta i na taj način sami sebi, bez dodatnog angažovanja nastavnika, razreše nejasnoće unutar same lekcije. Ovo doprinosi povećanju samopouzanja kod učenika, naročito iz predmeta u kojima su slabiji. Naravno, nastavnik je uvek dostupan sa sva dodatna pitanja što doprinosi i boljem povezivanju između nastavnika i učenika. Dakle, model onlajn nastave može povoljno uticati na mentalno zdravlje učenika.

Kako nijedan model nastave nije savršen, tako i model online nastave ima svoje nedostatke. Međutim, ako odaberemo da sagledamo i prednosti, verujem da imamo razloga za zadovoljstvo. Na nastavnicima ostaje zadatak da nove oblike nastave i dalje unapređuju i da pospešuju onlajn socijalizaciju đaka. Onlajn nastava nam je pružila priliku da, forsirajući i razvijajući digitalne kompetencije, zaokružimo celokupnu sliku što se tiče razvitka ličnosti i sposobnosti svakog učenika. “Živa reč” jeste nezamenljiva, ali, treba realno zaključiti da smo iz trenutne situacije izvukli maksimum.

Una Popović, direktor Srednje škole i gimnazije “Arhimed”

Djordje Jovanovic from Pixabay Beograd 16. aprila pre mnogo godina…