fbpx

Procedura i dokumenta za upis u srednju školu:

Šta je sve potrebno?

Procedura i dokumenta za upis u srednju školu

Upis u srednje škole predstavlja prekretnicu u školovanju svakog učenika. Osnovna škola je obavezna i njen program je identičan za sve đake, a upis u srednje škole je prvi korak ka ostvarivanju ličnih želja i ambicija. Upis u srednje škole je radostan, neizvestan, a pomalo i stresan događaj u životu svakog učenika. Javljaju se nesigurnosti pri odluci, bojazan da li je ostvaren dovoljan broj bodova za željenu školu, trnci dok se iščekuje raspored učenika po školama.

Đacima u Beogradu i drugim većim gradovima Srbije, na raspolaganju su mnogobrojne srednje škole. Da li će odabir učenika biti privatna gimnazija ili srednja strukovna škola, zavisi od afiniteta učenika. Mnogi svršeni osnovci ne znaju šta žele da upišu i to je potpuno razumljivo. Uloga roditelja je da ih posavetuju, prepoznaju njihove težnje, pribave informatore srednjih škola i pomognu da donesu pravu odluku.

Iako na upis u srednje škole ne treba direktno uticati, poželjno je usmeriti učenika da donese pravu odluku. Kriterijumi treba da budu želje, sposobnosti i afiniteti učenika, a ne blizina školske ustanove ili prisustvo školskih drugara. Mnoga deca ovog uzrasta su povodljiva i upisuju školu koja im se ne dopada, jer je upisuju i drugari iz osnovne škole. To ne bi smeo da bude faktor odlučivanja.

Koja su dokumenta potrebna za upis u srednje škole?

Nakon položene male mature učenik će biti primljen u jednu od škola sa liste želja. Uz malo sreće, biće primljen u školu koju je prvu stavio na spisak. Dokumentacija koja će biti potrebna za upis u srednje škole je sledeća:

  • Izvod iz matične knjige rođenih.
  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.
  • Svedočanstva iz šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole.
  • Uverenje o položenoj maloj maturi.
  • Obrazac za upis u srednju školu.
  • Ako je učenik učestvovao u takmičenjima i ima osvojene nagrade, prilaže diplome o postignutim uspesima.
  • Za određene obrazovne profile (saobraćajna škola) potrebno je doneti i lekarsko uverenje.

Polaganje male mature

Pre nego što nastupi upis u srednje škole učenici treba da polože malu maturu. Mala matura je skup ispita kojim se proveravaju znanja stečena tokom osnovne škole. Polažu se tri ispita:

  • Ispit iz srpskog jezika
  • Ispit iz matematike
  • Kombinovani ispit hemije, biologije, fizike, geografije i istorije.

Pitanja na ispitima obuhvataju gradivo koje su učenici usvajali od petog do osmog razreda osnovne škole. Bodovanje ispita male mature vrši se po različitim kriterijumima svake godine, a na njima je moguće osvojiti ukupno 40 bodova. Prošle godine se iz srpskog jezika i matematike moglo ostvariti maksimalno po 13 bodova, dok je kombinovani ispit nosio 14.

Boduje se i uspeh na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, svaki razred nosi maksimalno 20 bodova, što je ukupno 60. Ako je učenik ostvario pobede na takmičenjima i sličnim vannastavnim aktivnostima, može da osvoji još 20 bodova.

Zbir bodova ispita i ostvarenih proseka u završnim razredima osnovne škole odlučujući je za upis u srednje škole. Svaka srednja škola postavlja svoj kriterijum za minimalni broj bodova koji je potreban za upis.

Lista želja

Upis u srednje škole sledi nakon popunjavanja liste želja. Lista želja je spisak srednjih škola u koje bi učenik želeo da bude primljen. Prilikom popunjavanja liste želja učenik škole treba da poređa po prioritetima – prvu školu koju najviše želi da upiše. Učenik će biti primljen u prvu željenu srednju školu za koju ima dovoljan broj bodova.

Na listi želja moguće je nabrojati minimalno deset a maksimalno dvadeset željenih škola.

Raspored učenika po srednjim školama objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nakon rasporeda učenika sledi prvi upisni rok, koji se uglavnom održava početkom jula. Učenici koji ostanu neraspoređeni šansu za upis u srednje škole će imati u drugom upisnom roku.

Koje srednje škole đaci najčešće biraju?

Upis u srednje škole u Beogradu učenicima daje brojne mogućnosti u pogledu nastavka obrazovanja. Srednje škole u Beogradu su gimnazije, umetničke i strukovne škole.

Gimnazije su oduvek važile za prestižne škole koje upisuju ambiciozni i vredni učenici. Gimnazije su svoj status zadržale i danas. Nekada su postojale samo gimnazije opšteg tipa, dok danas imamo društveno-jezički i prirodno-matematički smer, baš kao i sportske i IT gimnazije. Gimnazije nude široko obrazovanje u svim segmentima, razvijaju radne navike učenika, analitičko razmišljanje i timski duh.

Privatna gimnazija je sve češći odabir učenika koji žive u prestonici. Privatna gimnazija kao što je gimnazija Arhimed, svojim polaznicima pruža brojne prednosti. Pored sveobuhvatnog obrazovanja tu su profesori koji prate razvoj učenika, podstičući ih da daju svoj maksimum i iskoriste sve svoje potencijale. Privatna gimnazija Arhimed upisuje do 15 učenika po odeljenju, stoga nastavničko osoblje može maksimalno da se posveti interaktivnoj nastavi i da ima individualni pristup sa svakim učenikom.

Srednje škole u Beogradu koje su takođe brojne su strukovne škole. Mogu trajati tri ili četiri godine, a po završetku učenici mogu potražiti posao na tržištu rada, jer stiču određeno zvanje. Nakon četvorogodišnjih strukovnih škola moguće je nastaviti sa obrazovanjem na visokim strukovnim školama ili na fakultetima.