fbpx

Prevencija i zaštita dece od zloupotrebe opojnih droga i alkohola

U Srednjoj školi “Arhimed” uvek ističemo da je bezbednost učenika od izuzetne važnosti. Stoga se staramo da bezbednost podignemo na najviši mogući nivokako u školi, tako i van nje. Postavlja se pitanje, kako uticati na bezbednost dece kada napuste školu i kada nisu sa roditeljima. Praksa je pokazala da je jedan od najboljih načina za zaštitu dece upravo edukacija. Iz tog razloga, Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije Srednje škole i gimnazije Arhimed je, u saradnji sa Upravom kriminilističke policije, odseka za prevenciju narkomanije, organizovao za učenike prvog, drugog i trećeg razreda predavanje na temu “Prevencija i zaštita dece od zloupotrebe opojnih droga i alkohola”. Policijski inspektor je govorio o štetnim uticajima droga koje utiču na mlad život, sa fizičkog, emotivnog i socijalnog aspekta i o posledicama koje se javljaju konzumacijom istih. Govorio je o prevenciji i načinu na koji mladi mogu da se zaštite. Istakao je važnost informisanja i savetovanja, kao I veoma važnu ulogu roditelja, nastavnika i policije kojima se treba obratiti za pomoć. Predavanje je imalo za cilj da podigne svest učenika o štetnim efektima psihoaktivnih supstanci.

Nakon održanog predavanja, učenici su imali priliku da postavljaju pitanja, razgovaraju sa inspektorom i dodatno se informišu o opasnostima i posledicama korišćenja droga i alkohola.