fbpx

Prednosti privatnih srednjih škola u odnosu na druge

Nakon završene osnovne škole učenici pri upisu u srednju školu mogu birati između srednjih škola čiji je osnivač državni sektor i srednjih škola čiji je osnivač privatni sektor. Između državnih i privatnih srednjih škola postoje brojne razlike, ali i jedna sličnost.

Privatne i državne srednje škole su izjednačene pred zakonima Republike Srbije. Gimnazija Arhimed je akreditovana privatna srednja škola. Akreditacija je rešenje koje se izdaje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potvrđuje da su školski nastavni plan i program u skladu sa zahtevima Ministarstva prosvete, baš kao i uslovi za rad akreditovane ustanove.

Diploma privatne srednje škole jednaka je diplomi državne srednje škole. Nakon završene gimnazije Arhimed učenik može upisati bilo koji fakultet u zemlji ili inostranstvu, a prilikom prijave na konkurs za zapošljavanje ima jednaka prava kao i učenik koji ima diplomu državne srednje škole.
Razlike između privatne i državne srednje škole ogledaju se u odnosu prema učenicima, školskim obavezama, nastavi, pristupu nastavnog osoblja i bezbednosti učenika.

Način prezentovanja nastave

U privatnim školama stvari stoje drugačije. Gimnazija Arhimed upisuje najviše 15 učenika po jednom odeljenju. Mala odeljenja su se u praksi pokazala kao izuzetno rešenje, jer profesori imaju vremena da se posvete individualnom razvoju svakog učenika. Profesori kroz školsku godinu upoznaju svoje učenike i njihove afinitete i spoznaju njihova interesovanja i mogućnosti.

U privatnim školama ceo proces nastave je podređen učenicima. Cilj je kod učenika probuditi radoznalost i želju da stalno, samoinicijativno, proširuju svoje znanje, a ne da na školske obaveze gledaju kao na „moranje“.

Nastava u privatnim školama je u interaktivnom tonu. Profesori upoznaju đake sa novim gradivom, ali ne tako što drže monologe. Monolozi su suvoparni i ne drže pažnju učenika, a veliki deo učenja je zainteresovanost učenika da nauči. Profesori podstiču učenike da postavljaju pitanja, da razvijaju kritičku svest preispitujući nove informacije. Diskutuje se o svakoj novoj lekciji, a u diskusiju su uključeni svi. Na ovaj način učenici znanje usvajaju na samom času i male su šanse da neko ode sa časa sa nejasnoćama i bez odgovora na svoje pitanje. Takođe, na ovaj način učenici ne uče napamet, već nove lekcije usvajaju sa razumevanjem.

Kod učenika se razvija kritička svest i logičko razmišljanje, socijalizacija, timski duh i saradnja sa odeljenskim drugovima.

Kakav je odnos prema učenicima?

U privatnim školama odeljenja su, kao što smo spomenuli, mala. Profesori poznaju učenike i prepoznaju njihova interesovanja. Profesori su učenicima dostupni za konsultacije, bilo uživo, bilo online. Organizuju se individualni časovi za talentovane učenike koji žele dodatno da razvijaju svoja znanja.

Dopunska nastava je takođe organizovana, ukoliko se primeti da neki učenici imaju problem sa usvajanjem gradiva. Učenici u privatnim školama gradivo savladavaju u školi, kako bi kod kuće imali privatno vreme, koje mogu da posvete porodici i prijateljima.

Profesori u privatnim srednjim školama mogu i moraju da odvoje vreme kako bi bili na raspolaganju svojim učenicima, za sva njihova pitanja, što za posledicu ima stalni razvoj i napredak učenika.
Privatne škole uvek izdvajaju sredstva za takmičenja i podstiču učenike da se prijavljuju na ista. Osvojene medalje i diplome nisu ponos i postignuće samo učenika, već i cele škole.

Opremljenost za rad

Privatne srednje škole primenjuju najsavremenije metode rada i najmodernija sredstva, kako bi učenicima što više pomogli u savladavanju gradiva. Oprema je moderna i nova, a uslovi rada su prijatni, što učenicima omogućava punu koncentraciju na časovima.

Privatna gimnazija Arhimed u sklopu školskih prostorija, pored svih moderno opremljenih kabineta, ima i teretanu, u kojoj učenici mogu da se posvete telesnom razvoju.

Da li je bezbednost učenika bolja u privatnim školama?

U privatnim srednjim školama velika pažnja se pridaje bezbednosti učenika. Privatna gimnazija Arhimed angažuje radnike obezbeđenja koji brinu o sigurnosti učenika u svakom momentu. Cela škola je pokrivena video nadzorom. Broj nastavnog osoblja je adekvatan, a profesori, koordinatori nastave i pedagozi sarađuju međusobno i analiziraju svaki održan čas, kako bi u svakom momentu mogli da reaguju ukoliko primete promene kod učenika.

Privatna gimnazija Arhimed u okviru školskog objekta poseduje sve što je učenicima potrebno – kabinete za nastavu, hol, kantinu, teretanu, kupatila.. Učenici nemaju potrebu da napuštaju školski objekat tokom trajanja nastave, čime se potencijalni incidenti dodatno smanjuju.

Iako su privatne srednje škole novina u Srbiji, na koju se još uvek gleda sa izvesnom dozom skepticizma, veliki je broj razloga koji govore u prilog privatnom srednjoškolskom obrazovanju. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dete, a upis u privatnu srednju školu je ulaganje u budućnost vašeg deteta. U privatnoj srednjoj školi vašem detetu će biti posvećena maksimalna pažnja, a njegov razvoj i napredak će biti konstantno praćeni. Učenik će biti motivisan i usmeravan od strane stručnog nastavnog osoblja, a na taj način će iskazati svoj pun potencijal i biti potpuno spreman za narednu etapu školovanja.