fbpx

Povratak u školu, nova rutina

Arhimed - Srednja skola i gimnazija

Povodom gostovanja našeg pedagoga Milene Šekularac u emisiji „Svitanje“ objavlјujemo tekst u vezi sa početkom školske godine.

Pored redovnih priprema za povratak u školu, koje podrazumevaju kupovinu knjiga, školskog pribora, nove garderobe, roditelјe i nastavnike očekuje novi izazov u vidu prilagođavanja dece na nova pravila i rutinu koja ih očekuje zbog globalne epidemiološke situacije.

Deca su u prethodnom periodu radila po modelu učenja na dalјinu i veliki izazov za roditelјe je predstavlјalo to što su deca takav vid rada doživlјavala kao produžetak raspusta. Roditelјi nisu imali ni veština ni metodičkih znanja da deci pomognu na adekvatan način. Često puta su roditelјi preuzimali odgovornost dece i umesto njih radili domaće zadatke i na taj način im poručivali da ne preuzimaju odgovornost ili da nisu sposobni da sami izađu na kraj sa školskim obavezama. Na taj način n deca imaju doživlјaj neadekvatnosti, što u kasnijem dobu i na duže staze može značajno polјulјati njihovo samopouzdanje i veru u sopstvene snage.

Veliko pitanje se pokreće oko nošenja maski. Da li će deca moći sve vreme da budu pod maskama? Kako će se nositi sa tim? Hoće li slušati i poštovati pravila? Prilagođavanje na novo normalno neće zaobići nikoga od nas i što pre prihvatimo nova pravila ponašanja, bićemo funkcionalniji. Noseći maske, mi odrasli šalјemo pozitivnu poruku deci da i ona to isto čine. Zbog protivurečnih informacija koje smo povremeno dobijali od strane medija, lјudi gube poverenje u autoritete i ne znaju čija pravila slušati i poštovati. Ono što je izvesno je da princip nošenja maski znači da ne štitimo samo sebe na taj način već i lјude oko sebe – moja maska štiti tebe, jer mnogi lјudi nose virus, a toga nisu ni svesni jer nemaju nikakve simptome. Ne treba da mešamo želјe i ono što je realnost, a ona podrazumeva redovno nošenje maski, čanu higijenu i sve ono što je u skladu sa zaštitom od virusa.

Neizvesnost je ono što prati predstojeći period i ono što unosi nespokoj i kod roditelјa i praktičara koji rade u školi i kod dece. Odrasli najviše misle i brinu o zdravlјu sa jedne strane, a deca o novom početku i kako će se škola odvijati po novim pravilima. Naročito su osetlјive grupe đaka prvaka kako u osnovnim tako i o srednjim školama. Savet i poruka roditelјima je da nsiu sami, da zajedničkim naporima i snagama možemo da prevaziđemo sve izazove koji nas očekuju u susret novoj školskoj godini i da saradnja sa školom jeste preduslov za dobre obrazovne i vaspitne rezultate.