fbpx

Poseta Muzeju Nikole Tesle

Učenici druge i treće godine Srednje škole i gimnazije Arhimed su u utorak, 1. oktobra 2019. godine, sa nastavnicom fizike Dragicom Krvavac, nastavnikom hemije Milošem Kozićem, psihologom Jelenom Milić i pedagogom Milenom Šekularacposetili Muzej Nikole Tesle.

Dok su učenici prve godine Srednje škole i gimnazije Arhimed posetili isti muzej u petak, 4. oktobra 2019. godine, sa odelјenjskim starešinom, nastavnicom srpskog jezika i književnosti Marijom Karadžić i nastavnicom likovne kulture Marinom Milovanović Kušić.

Prvi deo obilaska nas je upoznao sa biografskim podacima Nikole Tesle, a drugi deo predstavlјa njegov naučni rad i najznačajnije izume, kao i nekoliko radnih modela koji se koriste za demonstraciju.

Najupečatlјiviji je bio visokofrekventni transformator sa uzemlјenjem i električnom energijom koja ima napon od nekoliko stotina hilјada volti, gde smo uz pomoć neonskih cevi koje su počele da svetle u našim rukama, videli simulaciju munje i zaklјučili da je lјudska koža najbolјi provodnik. Prikaz rada brodskih turbina i tzv. „beba“ transformator od 120.000 volti samo su deo brojnih eksponata koje smo imali priliku da vidimo.

Nakon obilaska patenata, videli smo deo Muzeja Nikole Tesle gde se, po Teslinoj želјi, čuvaju njegove lične stvari  i urna, u kojoj se nalazi posmrtni pepeo velikog srpskog naučnika, koja čini ovaj muzej jedinstvenim u svetu.

Una Ćurčić

Učenica  II-1 Srednje škole i gimnazije Arhimed