fbpx

Poseta hramu Svetog Save

U okviru časova likovne kulture i verske nastave, učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” posetili su hram Svetog Save, u pratnji nastavnice likovne kulture Marine Milovanović Kušić, veroučiteljice Dragane Todorović, psihologa Jelene Milić i pedagoga Milene Šekularac. Napravljena je korelacija između predmeta likovna kultura – obrada nastavne jedinice Srpska srednjevekovna umetnost i predmeta verska nastava – obrada nastavne jedinice Teologija ikone.

Učenici su se tokom predavanja upoznali sa istorijom crkve i hrama. Saznali su da je crkva podignuta po ugledu na crkvu srednjevekovnog manastira Mileševe, gde su mošti Svetog Save počivale više od tri i po veka, a da je zidanje monumentalnog hrama započeto na mestu gde su Turci spalili svetiteljeve mošti, 1935. godine prema projektima arhitekata Bogdana Nestorovića i Aleksandra Deroka, vrsnim poznavaocima srednjevekovne umetnosti. Nastavak izgradnje hrama Svetog Save otpočeo 1985. godine, prema nadzoru arhitekte Branka Pešića, a uređenje njegove unutrašnjosti traje i danas. Hram je bogato ukrašen mozaicima i freskama. Učenicima je objašnjeno da ikona ima svoju realnost koja povezuje materijalno i duhovno.

Impozantna kripta hrama Svetog Save, koja se nalazi sedam metara ispod nivoa hrama, posvećena je Svetom Velikomučeniku Knezu Lazaru. Učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” posetu su završili razgledanjem fotografija, koje su sastavni deo izložbe “Pravoslavlje”, priređene u samoj kripti.