fbpx

Odgovoran odnos prema zdravlju

Razvijanje odgovornog odnosa prema zdravlju je neophodno za ovladavanje zdravstvenom pismenošću.

                     U Pravilniku o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja definisane su i međupredmetne kompetencije, a jedna od međupredmetnih kompetencija koju nastavnici svih predmeta Srednjoj školi i gimnaziji “Arhimed” razvijaju kod učenika jeste kompetencija Odgovoran odnos prema zdravlju. 

                      U okviru ove kompetencije podrazumeva se osposobljenost učenika da razume štetnost korišćenja pojedinih lekova i psihoaktivnih supstanci (nikotina, alkohola, droga), značaj higijene i zaštite reproduktivnog zdravlja i drugo,  što obavezuje profesore da realizuju obrazovno-vaspitni rad na način kojim će se razviti ove kompetencije kod učenika.

                        Nastavnici i stručni saradnici Srednje škole i gimnazije ,,Arhimed” u okviru svojih predmeta obrađuju teme, poput rodne ravnopravnosti, maloletničkih i dečjih brakova i zdravstvenog vaspitanja, o ličnoj higijeni, mentalnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji rizičnih ponašanja (alkoholizam, narkomanija, cigarete), bezbednosti, seksualnom nasilju, kao i o značaju fizičke aktivnosti i zdrave ishrane.

Zadatak odraslih (roditelja, nastavnika..) jeste da zaštite decu , a naročito u vreme epidemije kada imamo ogračineno delovanje.

                        Tokom septembra su na časovima iz  predmeta Zdravlje i sport realizovane teme koje se odnose na dobre i loše strane internetа, na značaj fizičke aktinosti i na pravilnu ishranu, psihoaktivne supstance….

Na časovima Psihologije bilo je reči o mentalnom zdravlju, tehnikama prevladavanja stresa, a na časovima odeljenjskog starešine govorilo se o problemima adolescenata i načinima njihovog rešavanja.

Govorilo se o reproduktivnom zdravlju, HIV-u i ličnoj higijeni na časovima Biologije.

Časovi Građanskog vaspitanja bili su posvećeni rodnoj ravnopravnosti. Učenici prvog razreda Srednje škole i gimnazije “Arhimed” su na času razgovarali o značaju obeležavanja ovog dana, koji promoviše prava devojčica. U svetu se devojčice suočavaju sa neravnopravnošću samo zato što su devojčice. U okviru nastavnih tema o ljudskim pravima, diskriminaciji i nasilju govorilo se o ugroženim pravima devojčica širom sveta. 

Zdrave navike i zdravo ponašanje je stvar ličnog izbora. 

Birajmo zdravlje, ukoliko zdravo i ispravno biramo!