fbpx

Nastava u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed

Izlaganje naših učenika je na najbolji način ilustrovalo kako se u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed, kroz sagledavanje teme iz više pravaca, svakodnevno ostvaruju brojne međupredmetne kompetencije.

U Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed obrazovno-vaspitni proces se odvija sa ciljem da stvori idealne uslove za optimalna postignuća svakog učenika.

Naši nastavnici, uz uvažavanje ličnosti svakog učenika i na osnovu njegovih individualnih osobina, realizuju nastavni proces u okviru koga se sa lakoćom postižu planirani ciljevi nastave.

Atmosfera na časovima u Arhimedu pokazuje zainteresovanost svakog učenika za nastavu. Stalnom komunikacijom i interakcijom između nastavnika i učenika i korišćenjem novih načina usvajanja gradiva postižu se izvanredni rezultati učenika, koji izlaze iz domena škole.

Vođeni idejom da učenicima obezbedimo što kvalitetnije obrazovanje doboko verujemo da smo na dobrom putu, smatrajući da u svakom detetu leži potencijal, koji mi pronalazimo i nadograđujemo  stvarajući uspešne mlade ljude, potpuno spremne za život.

Primer časa srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi i gimnaziji Arhimed

“Krik moderne”

Na času srpskog jezika i književnosti učenici trećeg razreda su diskutovali o interesantnoj temi, koja je proistekla iz analize poznate slike “Krik” Edvarada Munka. Tema “Krik”inspirisala je umetnike iz različitih oblasti, slikarstvo, književnost, muzika, film… Krik kao metaforu anksioznog čoveka današnjice koristili su reditelji u mnogim filmovima, dok je u muzici ova tema prisutna u brojnim žanrovima, pa su tako naši učenici našli vezu sa filmom “Maska” , muzičkom interpretacijom danskog hevi metal benda “King Diamond” I dr. Prezentaciju su završili rečnicom: “Umetnost inspiriše umetnost.”