fbpx

Na času u Arhimedu

Na casu u Arhimedu

U Srednjoj školi i gimnaziji “Arhimed” realizuju se različite aktivnosti u cilju podizanja svesti mladih ljudi o važnosti očuvanja životne sredine.

U okviru zaštite prirode od velikog značaja je i važnost zaštite vode za piće, jer oko milijardu ljudi u svetu nema pristup vodi za piće, koja je važan uslov za zdravlje ljudi i održivost njihovih zajednica.

Usled sve većeg broja ljudi na planeti i ekonomskog razvoja, potrebe za vodom ubrzano rastu. Zemlja ima ograničene količine vode i s pravom se smatra da će u bliskoj budućnosti, voda postati najznačajniji strateški prirodni resurs, voda će postati ono što je danas nafta.

Najveća pretnja vodnim resursima je čovek svojim neracionalnim ponašanjem. Potrošnja i zagađenje vode povezani su sa aktivnostima kao što su navodnjavanje, kupanje, pranje, čišćenje, kuvanje, prerada, proizvodnja. Na globalnom nivou najviše vode se potroši u poljoprivredi, zatim industriji i domaćinstvima.Potrošnja i zagađenje vode mere se ekološkom jedinicom nazvanom vodeni otisak.

Vodeni otisak nekog proizvoda predstavlja zapreminu upotrebljene sveže vode izmerene kroz ceo lanac proizvodnje i isporuke do potrošača – krajnjeg korisnika.

Na času geografije učenici prve godine Srednje škole “Arhimed” su sa nastavnicom realizovali projekat pod nazivom “Mineralne vode”. Učenici su se podsetili šta su mineralne vode, odakle potiču, kako se dele, govorili su o našim banjama I termalnim izvorima, kao I da je flaširana voda u Srbiji daleko boljeg kvaliteta od one u drugim zemljama u Evropi. Praktični deo časa bilo je  ispitivanje hemijskog sastava voda i analizu istih po osobinama. Na fotografijama su učenici Srednje škole “Arhimed” na času na kome je postignuta odlična korelacija predmeta hemija i geografija.