fbpx

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se svuda u svetu 10. decembra, a u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed časovi Građanskog vaspitanja posvećeni su obeležavanju ovog datuma.  Godine1950. potpisana je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika“. Ovim dokumentom je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Univerzalna deklaracija je dokument koji je zasnovan na tradiciji civilnog društva i polazi od toga da su svi ljudi rođeni „slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima,a rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava koja su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata“.

Sporazum o ljudskim pravima okvirno čine ukupno tridesetak članova, a za najznačajnije se smatraju pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti, pravo na obrazovanje, lekarsku negu, zaposlenje, socijalnu sigurnost, slobodu od torture, sloboda mišljenja, veroispovesti i druga.

U Republici Srbiji ljudska prava regulisana su Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom i drugim sistemskim zakonima.

U poslednje vreme obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava odnosi se na pandemiju COVID-19 i usredsređuje se na potrebu za izgradnju boljeg društva. Naglašava se da ljudska prava moraju biti u središtu sveta nakon COVID-19. Kriza koja je prouzrokovana navedenom pandemijom podstaknuta je produbljivanjem siromaštva, porastom nejednakosti, strukturnom i ukorenjenom diskriminacijom i drugim prazninama u zaštiti ljudskih prava.

U saopštenju UN ističe se da „naše zajedničke globalne ciljeve možemo postići samo ako budemo u stanju da stvorimo jednake mogućnosti za sve, otklonimo neuspehe koje je stvorio i iskoristio COVID-19 i primenimo standarde ljudskih prava za borbu protiv ukorenjenih, sistemskih i međugeneracijskih nejednakosti, isključenja i diskriminacije“.

Učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed su izradili panoe sa likovnim rešenjima kojima se ilustruju prava čoveka. Panoi su nakon održanih časova izloženi u holu škole.