fbpx

Međunarodni dan ljudske solidarnosti

Međunarodni dan ljudske solidarnosti

Ujedinjene nacije su ustanovile 20. decembar kao dan kada podižemo svest o važnosti solidarnosti.

Ujedinjene nacije se, u duhu solidarnosti, oslanjaju na saradnju pri rešavanju međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne prirode.

Najsiromašniji zaslužuju pomoć onih koji imaju najviše te je, u kontekstu globalizacije i rastuće nejednakosti, neophodno jačanje međunarodne solidarnosti. Koncept solidarnosti promoviše se kao ključan u borbi protiv siromaštva, za koju je nužna uključenost svih relevantnih aktera.

Danas su učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed pokazali svoju solidarnost prema ugroženoj deci koja nemaju uslove za normalno detinjstvo.

Na fotografijama su učenici Arhimeda koji pripremaju novogodišnje paketiće za decu Svratišta, na časovima Građanskog vaspitanja i Verske nastave, predmeta u okviru kojih su nastavnice sa svojim učenicima obradile nastavne jedinice u odličnoj međupredmetnoj korelaciji.