fbpx

Međunarodni dan roditelja

Međunarodni dan roditelja 2

Porodica ima primarnu odgovornost za negu i zaštitu dece koja treba da rastu u porodičnom okruženju i u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja, sa ciljem potpunog i sveobuhvatnog razvoja ličnosti, reči su koje se nalaze u rezoluciji koja je doneta povodom proglašenja Međunarodnog dana roditelja, 1. juna.

Međunarodni dan roditelja / dece se slavi od 1925. godine kada je u Ženevi na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, proglašen 1. jun kao Međunarodni dan roditelja i dece. Zvanično je 1. jun usvojen kao Međunarodni dan roditelja u međunarodnoj zajednici 1950. godine.

Na času psihologije učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed posvetili su upravo ovom danu. Roditeljstvo se dešava u razvojnom periodu odraslosti. A kada jednom postanemo roditelji tu ulogu imamo do kraja života. To je psihosocijalna uloga iz koje se ne može izaći. Osoba može da menja ili prekine većinu drugih psihosocijalnih uloga, može da menja ime, da menja posao, životnog partnera, državu itd., ali roditelj ostaje roditelj sve dok je živ. Možemo reći da se rođenjem deteta rađa i roditelj. A da bismo bili ispravni i odgovorni roditelji ulazimo u ulogu koja zahteva mnogo obaveza i zahteva koje treba da ispunjavamo. Kada osoba postane roditelj detetu, iz pozicije primanja ulazi u poziciju davanja (na emocionalnom, materijalnom i drugim aspektima).

Međunarodni dan roditelja je odlična prilika da se zahvalimo svojim roditeljima na svemu što su činili i čine za nas, bilo da smo mladi ili se već i sami nalazimo u ovoj odgovornoj ulozi.

Posvetimo ovaj dan onima koji nam pružaju bezuslovnu ljubav i koji su čitav život posvetili našem odrastanju, obrazovanju i upoznavanju sa svetom.

Porodica je osnovna ćelija društva, koja je osnov za dalje napredovanje. Učenici Srednje škole i gimnazije Arhimed uradili su pano sa porukama posvećenim svojim roditeljima I izložili ga u holu škole.