fbpx

Likovna kultura i umetnost i dizajn

Učenike Srednje škole i gimnazije “Arhimed” obrazujemo posvećujući izuzetnu pažnju sposobnostima svakog učenika ponaosob, prepoznajući raznovrsne talente koje nose u sebi. Trudimo se da otkrijemo skriveno bogatstvo kreativnih kapaciteta koja se kriju u našim učenicima. Kreativnost koju negujemo omogućava mladom čoveku da stekne sposobnost u rešavanju različitih problema primenjujući inovativne ideje.

Kroz časove iz umetničkih predmeta, Likovna kultura i Umetnost i dizajn, omogućava se eksperimentisanje i isprobavanje novih načina da se nešto uradi, a time se podstiče kritičko razmišljanje kod učenika, kao i kreativno rešavanje problema. Veštine koje se stiču kroz kreativni rad, lako se primenjuju na druga područja života ili učenja i omogućavaju učenicima da budu uspešni ma kojom se profesijom sutra bavili.

Sprovedena istraživanja u američkim srednjim školama pokazuju da učenici u školama  većim udelom umetničkih predmeta imaju bolje rezultate u prirodnim i društvenim predmetima.

U Srednjoj školi i gimnaziji “Arhimed” postoji stalna međupredmetna korelacija i međusobna saradnja nastavnika koji predaju različite predmete. Na taj način umetnički predmeti su povezani sa ostalim nastavnim predmetima: matematikom (kroz liniju, oblik, perspektivu, simetriiju, ravnotežu, odnose veličina…), srpskim jezikom i književnošću (kroz ilustraciju književnih dela), hemijom (ulje, vosak, pigment, glazure, oksidi…), informatikom i računarstvom (grafički dizajn, digitalni crtež i grafika), istorijom (dobijanje ključnih informacija o životu prošlih civilizacija posmatranjem umetničkih dela koja su ostavili) itd.

Sa ponosom možemo istaći da u Srednjoj školi i gimnaziji “Arhimed” učenici koji pohađaju opšti smer gimnazije stiču svestrano obrazovanje,  ističu se uspehom iz različitih predmeta i pokazuju talenat za umetnost. Tim povodom nastavnica likovne kulture Marina Milovanović Kušić je, u saradnji sa učenicima, organizovala  izložbu likovnih radova učenika I godine u atrijumu škole.

Autori likovnih radova na fotografijama su: Stefan Vuković, Teodora Stojić i Maša Kuzmanović.