fbpx

Građansko vaspitanje – Jednaka prava za sve

stop rasizmu

Mart je mesec u kome se održavaju različite aktivnosti u cilju borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije. Međunarodni dan borbe protiv rasizma je 21. Marta, a to je dan kada se sećamo žrtava mirnih demonstracija protiv aparthejda. Tada je 69 ljudi izgubilo živote mirno protestvujući davne 1960. godine u Južnoafričkoj Republici.

Učenici Srednje škole Arhimed sun a časovima Građanskog vaspitanja razgovarali na temu rasne diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1966. godine proglasila ovaj datum praznikom u nameri da ujedini sve države sveta oko eliminisanja rasne diskriminacije. Zatim je odlučeno da se nedelja od 21. marta do 28. marta, svake godine, obeležava se kao nedelja solidarnosti naroda i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije.

U istoriji, rasizam je nastajao u mešanim sredinama gde je sprovođena rasna segregacija i rasna diskriminacija. A najpoznatiji su primeri neki od delova SAD i Južna Afrika.

U Americi je u 19. veku Kju Kluks Klan svojim zagovaranjem rasne superiornosti belaca, rasizmom, homofobijom, nativizmom postao veliki pokret, kao i pretnja za ljude koji su se nalazili na njihovoj crnoj listi. Služili su se metodama nasilja i zastrašivanja, u cilju ugnjetavanja američkih crnaca kao i drugih etnilkih grupa. Njihova brutalnost se i danas ne može tačno proceniti.

Vremenom su se mnogi ljudi istakli u borbi protiv rasizma, a ujedno i u borbi za ljudska prava. Jedan od najpoznatijih svakako je Martin Luter King koji je zaslužan da se donese glasačko pravo crncima u Americi. A prvi demokratski izabran predsednik Južne Afrike, Nelson Mendela, bio je za jedan od glavnih boraca protiv dominacije belaca nad crnim narodom.

U borbi protiv rasizma uključeni su mnogi pokreti, organizacije, pojedinci, a kasnije su se razvile i političke orijentacije suprotne rasizmu.

Danas, u modernom društvu rasizam se smatra nespojivim sa načelima demokratije, ali su rasistička verovanja još uvek prisutna u svetu. Zato se svake godine podsećamo da svako ljudsko biće treba i mora da živi u zemlji gde  ljudima ne sme da se sudi na osnovu boje kože.

Učenici Srednje škole Arhimed su uradili pano na temu rasizma i prava čoveka u demokratskom društvu I izložili posle časa u holu škole.

Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva. Svako je dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije – stoji je u Zakonu o diskriminaciji Republike Srbije.