fbpx

Gostovanje predstavnika MUP-a u Arhimedu

Gostovanje predstavnika MUP-a 2

U Srednjoj školi i gimnaziji “Arhimed” nastavljena je saradnja sa predstavnicima Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije, Mup-a Republike Srbije, koji su svake godine gosti u našoj školi.

Prevencija vršnjačkog nasilja se mora sprovoditi na više nivoa u kojoj važnu ulogu imaju roditelji, škola kao vaspitno-obrazovna ustanova i policija.

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije Srednje škole i gimnazije “Arhimed” u saradnji sa Mup-om Republike Srbije, organizovao je predavanje na temu ,,Maloletnička delikvencija i vršnjačko nasilje“. Inspektorka je upoznala učenike sa pojmom  maloletničke delikvencije, određenim krivičnim delima, posledicama i kaznama zbog kriminalnog ponašanja. Govorila je o određenim oblicima vršnjačkog nasilja (fizičko, verbalno, seksualno i digitalno), kao  i o primerima iz prakse.

Mladi u periodu adolescencije imaju potrebu za druženjem, uključivanjem u šire društvene grupe i prihvatanjem od strane vršnjaka, istakla je inspektorka. Autoriteti  nastavnika i starijih osoba nemaju više značajnu ulogu kao što to ima vršnjačka grupa. Ukoliko grupa podržava i neguje pozitivne norme i vrednosti koje su društveno prihvatljive onda možemo govoriti o zadovoljavajućem uključivanju. Međutim, kada se mladi priključuju grupama koje imaju slične ili iste psihičke ili socijalne probleme, kršeći društvene norme i pravila, a druženje postaje obeleženo zavisnošću, raznim kaznenim delima i nasiljem koje postaje kontinuirano, možemo da govorimo o delikvenciji. Takvo ponašanje može da uslovi i krivičnu odgovornost i da postane pretnja široj društvenoj zajednici. Učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” su nakon predavanja učestvovali u diskusiji i postavljali pitanja, na koje im je odgovarala predstavnica MUP-a.