fbpx

Dosada

Dosada bi mogla da se opiše kao neprijatno osećanje koje imamo kada ne možemo da ostvarimo neke želje koje imamo. Svrha dosade je da nas pokrene na neku akciju kako bi napustili situaciju u kojoj ne možemo da ostvarimo te želje. Možemo da razlikujemo dve vrste dosade: situacionu i strukturalnu.

Situaciona dosada nam je veoma poznata, osećamo je kada iz nekog razloga ne možemo da napustimo situaciju u kojoj se nalazimo i ne možemo da ostvarimo ono što želimo u tom trenutku. Upravo današnji dani su odličan primer, želeli bismo da uživamo u lepom, sunčanom danu, a zbog policijskog časa nismo u mogućnosti. Svesni smo da bi napuštanje sopstvenog doma prouzrokovalo određene sankcije i zbog toga ne izlazimo uprkos dosadi.

Strukturalnu dosadu osoba oseća bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi. Može se reći da je osobi dosadno u životu ili da joj je svet dosadan. Strukturalna dosada je manifestacija poremećaja u sistemu želja osobe. Naizgled osoba nema želje (ciljeve, interesovanja i vrednosti) koje bi mogla da ostvari jer su one potisnute ili iz nekog razloga može da ih ostvari u nekoj dalekoj budućnosti ili na nekom nedostupnom mestu. Osoba koja se dosađuje na taj način kao da je odvojena od svojih želja: zna šta ne želi, ali ne zna šta želi.

Za neke ljude je dosada neprihvatljiva i oni su u stalnom pokretu, preokupirani radom ili u potrazi za zabavom. Takvim osobama su u detinjstvu roditelji zabranjivali dosadu, i čim bi je osetili pomišljali bi da sa njima nešto nije u redu.

Postoji i druga grupa ljudi koja pored sopstvene dosade ne može da prihvati i da drugi ljudi imaju to osećanje. Osećanje krivice za tuđu dosadu, zbog sopstvene dosade i inferiornosti, plod je fantazije tih ljudi. Na osnovu te fantazije nastaju ponašanja kao što je stvaranje prijatnosti za druge ljude (zabavljanje, zasmejavanje, klovnovsko ponašanje, itd.) ili stvaranje neprijatnosti (frka, svađa, skandal, itd.). Fantazija koju imaju jeste da će ih, ukoliko se prepuste dosadi, ona preplaviti i da će izgubiti kontrolu nad sobom. Odrasli ljudi, zbog uloge u detinjstvu koju su imali i zabavljali roditelje „spašavajući“ ih dosade, imaju strah da ukoliko ne zabavljaju prisutne biće dosadne drugima, a samim time biće odbačene.

Bitno je da ovih dana osmislimo dan, da napravimo strukturu i da na taj način lakše prebrodimo čitavu situaciju. Izlaz iz situacione dosade je jednostavniji u odnosu na strukturalnu. Kako bi izašla iz osećanja strukturalne dosade nije dovoljno da osoba samo izabere određenu aktivnost, kao što je to slučaj sa situacionom ili da bude strpljiv, kako bi osetila zadovoljstvo, već je neophodno da se preispita sistem vrednosti, želja i ciljeva kako bi sama otkrila autentičnu želju.