fbpx

Cvetna nedelja u umetnosti i veri

Proleće je vreme kada se priroda budi, biljke dobijaju prve pupoljke, drveće počinje da cveta. Učenici Srednje škole Arhimed su sa radošću iskoristili sunčani dan i sa nastavnicama Veronauke i Likovne kulture posetili mini sajam cveća.

Razgovarajući o slikarstvu i predstavama hrišćanskih tema na mnogim slikama velikih majstora renesanse, zatim o srpskoj srednjevekovnoj umetnosti i povezujući simboliku i značenje ovih predstava u pravoslavnoj religiji, napravljena je odlična korelacija predmeta Likovna kultura i Veronauka. 

Učenici Srednje škole Arhimed razgovarali su o fresci Beli anđeo koja se nalazi u manastiru Mileševa. Freska je deo kompozicije Mironosice na Hristovom grobu iz crkve Vaznesenja Hristovog manastira Mileševe i spada u najpoznatije freske Srbije ali se ubraja i u velike domete evropskog slikarstva. Smatra se jednim od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka.

Na slici je prikazan Arhanđel Gavrilo obučen u beo hiton koji sedi na kamenu i mironosicama rukom pokazuje mesto Hristovog vaskrsnuća, odnosno njegov prazan grob.

Freska je nastala u 13. veku kao rad nepoznatih autora Grka, školovanih u CarigraduNikeji i Solunu.

Prvi satelitski prenos video signala 1962. između Evrope i Severne Amerike sadržao je sliku Belog anđela iz Mileševe među prvim kadrovima koji su predstavljali pozdrav Evropljana prema Amerikancima. Isti signal je poslat u svemir prema mogućim vanzemaljskim oblicima života. Beli anđeo je odabran i za ovu priliku jer je postao širom sveta prepoznat kao simbol mira.

U očekivanju hrišćanskog praznika Vaskrsa obeležava se Cvetna nedelja, poslednja nedelja posta.

U ovoj šestoj nedelji Časnog posta, kada ćeš čuti jevanđelje o vaskrsenju Lazara iz mrtvih, saberi i upravi misli svoje na čisto srce koje Boga vidi,  napisao je vladika Nikolaj Velimirović.

Na fotografijama su učenici druge godine Srednje škole Arhimed u poseti sajmu cveća.