fbpx

Čuvam te!

Čuvam te

Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula je projekat za uspostavljanje nacionalne platforme za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama pod nazivom “Čuvam te”. Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja u školama.

Učenici treće godine Srednje škole i gimnazije “Arhimed” učestvovali su u obuci pod nazivom “Šta možeš da uradiš ako imaš saznanje da tvoj drug ili drugarica trpe nasilje?”.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog.

Šta je nasilje?

Nasiljem i zlostavljanjem smatra se nasilje zaposlenog prema detetu, učeniku, drugom zaposlenom, roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku (u daljem tekstu: roditelj); učenika prema drugom detetu, učeniku ili zaposlenom; roditelja prema svom detetu, drugom detetu i učeniku, zaposlenom kao i prema trećem licu.

Koje vrste nasilja postoje?

Postoji: Fizičko nasilje; Psihičko nasilje; Socijalno nasilje; Digitalno nasilje; Zloupotreba deteta i učenika; Seksualno nasilje; Nasilni ekstremizam; Trgovina ljudima; Eksploatacija; Zanemarivanje i nemarno postupanje.

Nakon uspešno završene onlajn obuke “Šta možeš da uradiš ako imaš saznanje da tvoj drug ili drugarica trpe nasilje?” učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” upoznali su se sa tim šta je nasilje i kako da ga prepoznaju i stekli su znanje o tome šta mogu da urade i na koji način da pomognu vršnjaku koji trpi neki od oblika nasilja.

S obzirom da su obuke interaktivne, gejmifikovane i prilagođene svakom učeniku ponaosob, učenje je bilo interesantno i efikasno, a ostali učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” sa nestrpljenjem su očekivali čas odeljenjskog starešine na kome su mogli da pristupe platformi “Čuvam te!” i započnu svoju obuku.

Čuvam te!