fbpx

Anatomija u nauci i umetnosti

U Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed, pored smera opšti tip gimnazije, postoje još dva medicinska smera: fizioterapeutski tehničar i medicinska sestra/tehničar.

Učenici fizioterapeutskog smera imaju nastavu iz predmeta Likovna kultura. Pored teorijskog dela nastave, učenici imaju i časove praktičnog rada u okviru kojih je napravljena korelacija sa stručnim predmetom Anatomija.

Kao što se pročava ljudski organizam u okviru medicinskih nauka, umetnici proučavaju anatomiju ljudskog tela u cilju što bolje njegove predstave u umetničkim radovima. Anatomija je nastavni predmet koji se izučava i na fakultetima likovnih i primenjenih umetnosti. Ponekad se umetnici bave proučavanjem ljudskog tela do kraja svoje umetničke karijere. Podsetimo se kroz istoriju umetnosti različitih epoha u kojima je od izuzetne važnosti bila što vernija predstava ljudske figure, od antičke Grčke, preko renesanse, do danas.

Remek dela Mikelanđela, Direra i nezaobilaznog Leonarda pokazuju izvrsno poznavanje anatomije koja je bila osnova za idealnu predstavu  ljudskog tela u umetnosti.

Upravo ova veza naučnika i umetnika koji paralelno proučavaju ljudsko telo postoji oduvek, a na današnjem času Likovne kulture u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed upravo tu vezu dotakli su učenici medicinskog smera, buduće medicinske sestve tehničari.

medicinska skola likovno anatomoja skola cas anatomoje arhimed